TR | EN  

Tiyatro Kooperatifi

Atta Festival, Tiyatro Kooperatifi’nin ortaklarından biridir.

Tiyatro Kooperatifi, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen tiyatro sektöründeki tüm üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ile profesyonelleşmesini hedefleyen, özgün yapısıyla Türkiye’de ve dünyada ilk olan bir sosyal kooperatiftir.

Tiyatro Kooperatifi’nde amaçlarımız:

Kooperatif ortağı tiyatrolar için ekonomik yarar sağlayan projeler geliştirmek.

Tiyatro sektörünün üretim ve uygulama süreçlerinin profesyonelleşmesine katkıda bulunmak.

Tiyatro sanatının kamusal bir hizmet olduğunun ön kabulüyle mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikleri tespit etmek, ve mevzuatın iyileştirilmesi için ilgili makamlara önerilerde bulunmak.

Başta kooperatif ortağı tiyatrolar olmak üzere, sektörün tüm bileşenleri için ortak çatı, bilgi ve danışma merkezi olmak.

Türkiye'deki tiyatro sanatının yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaşmasını sağlamak.

Daha fazla bilgi için:

https://www.tiyatrokooperatifi.org